Advocaat

mr M.G.W.M. Geurts (Mario) heeft in 1993 zijn studie Nederlands Recht aan de universiteit in Nijmegen afgerond.

Hij is aanvankelijk gestart als advocaat in Wageningen en hij heeft vervolgens in Nijmegen zijn eigen praktijk geopend. Sinds 1996 heeft hij zich gevestigd in Duiven. 

De aanpak van Mario kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en een oplossingsgerichte werkwijze. Veelal zal het de voorkeur hebben om zaken in de minne te regelen, maar indien nodig zullen uw belangen adequaat en optimaal worden behartigd in een gerechtelijke procedure. In het eerste gesprek worden er duidelijke afspraken gemaakt over het plan van aanpak. Dit gesprek vindt in principe op kantoor plaats, maar in onderling overleg kan hiervan afgeweken. Indien nodig kan het gesprek ook buiten kantoortijden plaatsvinden.

Bij Mario kunt u terecht voor advies en bijstand op verschillende rechtsgebieden welke op deze site apart staan benoemd. Hij heeft met name ruime ervaring in het personen- en familierecht. U kunt hierbij denken aan echtscheiding, alimentatie, gezag en omgang, jeugdbeschermingsrecht, ouderschap en erkenning.