Werkwijze

Na een eerste gesprek ontvangt u een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin de door mr Geurts te verrichten werkzaamheden zijn beschreven en ook de kosten staan vermeld.
U ontvangt tevens de algemene voorwaarden alsook informatie over de klachten- en geschillenregeling voor de advocatuur waarbij het kantoor is aangesloten.

Mr Geurts werkt ook op basis van ‘toevoeging’. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Deze mogelijkheid zal besproken worden in het eerste gesprek. Zie hiervoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand